Walne Zebranie 2016

W dniu 7.05.2016 odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni. Początek zebrania godz. 15:30, drugi termin godz. 16:00. Miejsce zebrania – Dom Działkowca. Działkowcy, którzy nie są zrzeszeni a chcieliby przystąpić do stowarzyszenia, muszą wcześniej złożyć pisemną deklarację. Druki do pobrania u członków zarządu.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 1.05.2016 zostanie puszczona woda na teren ogrodu. W związku z powyższym prosimy wszystkich działkowców o zakręcenie kranów na swoich działkach.

INFORMACJA

ZGODNIE Z USTALENIAMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO

NOWY ŚWIAT” – ZARZĄD STOWARZYSZENIA INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 15.12.2015 R.,

BRAMA WJAZDOWA NA TEREN OGRODU DZIAŁKOWEGO „HUTNIK” ZOSTANIE ZAMKNIĘTA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OSOBY KTÓRE W OKRESIE ZIMOWYM PRZYJEŻDZAJĄ NA DZIAŁKĘ SAMOCHODAMI A JESZCZE NIE POSIADAJĄ KLUCZA DO BRAMY, PROSZONE SĄ O JEGO DOROBIENIE. (W TEJ SPRAWIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z GOSPODARZEM P. STANISŁAWEM POTOCKIM).

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE KAŻDA PRÓBA ZNISZCZENIA KŁÓDKI SKUTKOWAĆ BĘDZIE JEJ WYMIANĄ A CO ZA TYM IDZIE KONIECZNOŚCIA PONOWNEGO DOROBIENIA KLUCZA.

INFORMACJA

W OKRESIE OD 05.10.2015 R. DO 18.10.2015 R.

W CELU WYWIEZIENIA ZBIORÓW – ZOSTANĄ OTWARTE BRAMY WJAZDOWE.

PROSIMY O ROZSĄDNE KORZYSTANIE Z MOŻLIWOŚCI WJAZDU NA TEREN OGRODU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

KOMUNIKAT

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni

informuje, że w związku z planowanymi pracami związanymi z uszczelnieniem stawu – od dnia 08.09.2015 r. zostanie całkowicie zamknięty dopływ wody na teren ogrodu.

INFORMACJA

 

ZGODNIE Z USTALENIAMI DOKONANYMI NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „NOWY ŚWIAT” – OD DNIA 10.05.2015 R., BRAMA WJAZDOWA NA TEREN OGRODU DZIAŁKOWEGO „HUTNIK” BĘDZIE ZAMYKANA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OSOBY KTÓRE PRZYJEŻDZAJĄ NA DZIAŁKĘ SAMOCHODAMI PROSZONE SĄ O DOROBIENIE SOBIE KLUCZA .  (W TEJ SPRAWIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z GOSPODARZEM P. STANISŁAWEM POTOCKIM).

W OKRESIE WIOSNA – JESIEŃ BRAMA ZAMYKANA DĘDZIE NA NOC , A W OKRESIE ZIMOWYM CAŁĄ DOBĘ.

DZIAŁKOWIEC, KTÓRY PIERWSZY PRZYJEDIE NA DZIAŁKE – OTWORZY BRAMĘ NATOMIAST  OSOBA WYJEŻDZAJĄCA Z TERENU OGRODU JAKO OSTATNIA DOKONA JEJ ZAMKNIĘCIA.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE KAŻDA PRÓBA ZNISZCZENIA KŁÓDKI SKUTKOWAĆ BĘDZIE  JEJ WYMIANĄ A CO ZA TYM IDZIE KONIECZNOŚCIA PONOWNEGO DOROBIENIA KLUCZA. 

Dyżury skarbnika

Dyżury w miesiącu kwietniu:

Poniedziałek  27 kwietnia           16-18

Wtorek           28 kwietnia           16-18

Środa              29 kwietnia           16-18

Wpłaty przyjmowane są w Domu Działkowca

Opłaty na 2015 r. zatwierdzone przez Walne Zebranie

Opłaty  obowiązujące w 2015 r.:

  1. Opłata działkowa                                    – 0.19 zł./m.kw.
  2. Opłata energetyczna                              – 20 zł.
  3. Opłata ogrodowa                                     – 20 zł.
  4. Korzystanie z wody                                – 30 zł.
  5. Energia elektryczna                               – 0.60  kWh
  6. Składka członkowska                             – 10 zł.
  7. Remont stawu                                           – 20 zł.
  8. Praca na rzecz ogrodu                           – 30 zł. lub odpracowanie 

( Osoby które ukończyły 70. rok życia zwolnione są z pracy na rzecz ogrodu).

 

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA SKARBNIK PRZYJMUJE WPŁATY  DO KOŃCA CZERWCA 2015, w budynku Domu Działkowca. Po tym terminie  powstaje zaległość do której należy doliczyć ustawowe odsetki 13% w stosunku rocznym. Można wpłacać na konto bankowe, po uprzednim kontakcie ze skarbnikiem.   W tytule przelewu proszę podać: nr działki, imię i nazwisko, stan licznika.

tel.                          798 767 605,

email                     rodhutnik@op.pl

Nr konta BGŻ :  41 2030 0045 1110 0000 0389 5760

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Nowy Świat informuje, że sprawozdanie finansowe wraz z informacją uzupełniającą jest do wglądu u Prezesa Zarządu. Działka 111 tel. 602576437