Opłaty na 2015 r. zatwierdzone przez Walne Zebranie

Opłaty  obowiązujące w 2015 r.:

 1. Opłata działkowa                                    – 0.19 zł./m.kw.
 2. Opłata energetyczna                              – 20 zł.
 3. Opłata ogrodowa                                     – 20 zł.
 4. Korzystanie z wody                                – 30 zł.
 5. Energia elektryczna                               – 0.60  kWh
 6. Składka członkowska                             – 10 zł.
 7. Remont stawu                                           – 20 zł.
 8. Praca na rzecz ogrodu                           – 30 zł. lub odpracowanie 

( Osoby które ukończyły 70. rok życia zwolnione są z pracy na rzecz ogrodu).

 

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA SKARBNIK PRZYJMUJE WPŁATY  DO KOŃCA CZERWCA 2015, w budynku Domu Działkowca. Po tym terminie  powstaje zaległość do której należy doliczyć ustawowe odsetki 13% w stosunku rocznym. Można wpłacać na konto bankowe, po uprzednim kontakcie ze skarbnikiem.   W tytule przelewu proszę podać: nr działki, imię i nazwisko, stan licznika.

tel.                          798 767 605,

email                     rodhutnik@op.pl

Nr konta BGŻ :  41 2030 0045 1110 0000 0389 5760

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Nowy Świat informuje, że sprawozdanie finansowe wraz z informacją uzupełniającą jest do wglądu u Prezesa Zarządu. Działka 111 tel. 602576437

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

Regulamin ROD Hutnik

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem ogrodu. Osoby, które chciałyby otrzymać wersję papierową prosimy o kontakt z zarządem stowarzyszenia. Tel.  602 576 437

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

 

W DNIU 11.04.2015 R. ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „NOWY ŚWIAT” W BOCHNI.

POCZĄTEK ZEBRANIA – GODZ. 15: 30

II TERMIN – GODZ. 16:00

MIEJSCE ZEBRANIA – DOM DZIAŁKOWCA

DZIAŁKOWCY, KTÓRZY NIE SĄ ZRZESZENI W STOWARZYSZENIU A CHCIELIBY DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ MUSZA WCZEŚNIEJ ZŁOŻYĆ PISEMNĄ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ . (DRUKI DO POBRANIA U CZŁONKÓW ZARZĄDU)

ZARZĄD

SO „ NOWY ŚWIAT”

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

Zawiadomienia

1.    W związku z licznymi wnioskami działkowców związanymi z corocznymi kradzieżami i dewastacjami altanek oraz terenów ogólnych ogrodu w sezonie jesienno- zimowym,

W DN. 15.12.2014 – 31.03. 2015

Zamknięta zostanie  główna brama wjazdowa. Osoby, które chcą posiadać klucz do bramy, proszone są o kontakt z gospodarzem ogrodu tel. 783 425 374.

2.   W dniach od 17 do 31 października 2014 otwarte zostaną bramy wjazdowe.

3.  Z uwagi na zbliżający się sezon zimowy, zamknięty zostanie dopływ wody od 31.10.2014 do 31.03.2015

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

WAŻNE

Uległ zmianie nr konta bankowego, został on zaktualizowany we wpisie „dyżury skarbnika” oraz w ogłoszeniach wywieszonych na terenie ogrodu. Nowy nr konta:

41 2030 0045 1110 0000 0389 5760

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

Zawiadomienie

Na zebraniu działkowców R.O.D Hutnik w dn. 05.09.2014 wybrano Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” :

Prezes               – Piotr Samolej

Wiceprez.         – Stanisław Żurek

II Wiceprez.     – Leszek Krzywda

Sekretarz          – Maciej Majewski

Skarbnik           – Jerzy Bogoń

Członkowie :     – Maria Gaili, Stanisław Mądry

 

Osoby chętne do przystąpienia do Stowarzyszenia, proszone są o wypełnienie deklaracji dostępnych u :

Piotr Samolej                dz. nr 111

Stanisław Żurek           dz. nr 36

Jerzy Bogoń                  dz. nr 159

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

 

W DNIU 05.09.2014 R. (TJ. PIĄTEK) O GODZINIE – 17:00(W DOMU DZIAŁKOWCA) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW ROD „HUTNIK” W BOCHNI.

– ZEBRANIE DOTYCZYŁO BĘDZIE DALSZYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NASZYM STOWARZYSZENIEM OGRODOWYM,  (MIN. WYBÓR ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ).

– NA ZEBRANIU BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ I PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA -(OSOBY CHĘTNE PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ DOWODY OSOBISTE)

– ZE WZGLĘDU NA WAŻNY CHARAKTER ZEBRANIA PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE SPRAWY .

 

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

STOWARZYSZENIA „NOWY ŚWIAT”

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

Komunikat

Osoby chętne do pracy przy malowaniu siatki ogrodzeniowej -ROD „HUTNIK”, proszone są o kontakt z p. Stanisławem Potockim  telefonicznie – 783 425 374 lub osobiście. 

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz

Dyżury skarbnika

Opłaty uchwalone przez walne zebranie, obowiązujące w 2014 r.:

 1. Opłata członkowska                              – 0.19 zł./m.kw.
 2. Opłata energetyczna                             –  20 zł.
 3. Opłata na rzecz ogrodu                        –  20 zł.
 4. Doprowadzenie wody                            –  35 zł.
 5. Energia elektryczna                               –  0.60  kWh
 6. Praca na rzecz ogrodu                          –  30 zł. lub odpracowanie

 

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA SKARBNIK PRZYJMUJE WPŁATY TYLKO  DO KOŃCA CZERWCA 2014.

Po tym terminie  powstaje zaległość do której należy doliczyć ustawowe odsetki 13% w stosunku rocznym. 

Od 1 lipca 2014 proszę wpłacać na konto bankowe :

         41 2030 0045 1110 0000 0389 5760

W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, nr działki i stan licznika.

W razie problemów z prawidłowym wyliczeniem płatności, bądź odsetek, proszę o kontakt ze skarbnikiem:

 Tel.798 767 605 

 

 

Opublikowano ROD Hutnik Bochnia | Dodaj komentarz