Zawiadomienie

W DNIU 22.04.2017 R. ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „NOWY ŚWIAT” W BOCHNI.
POCZĄTEK ZEBRANIA:
I TERMIN GODZ. 15: 30
II TERMIN GODZ. 16:00

MIEJSCE ZEBRANIA – DOM DZIAŁKOWCA

INFORMUJEMY, ŻE W ZEBRANIU MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.
DZIAŁKOWCY, KTÓRZY NIE SĄ ZRZESZENI W STOWARZYSZENIU A CHCIELIBY DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ MUSZA WCZEŚNIEJ ZŁOŻYĆ PISEMNĄ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ (DRUKI DO POBRANIA U CZŁONKÓW ZARZĄDU)

ZARZĄD SO „NOWY ŚWIAT”

INFORMACJA

Stosując się do ustaleń dokonanych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat”, zarząd stowarzyszenia informuje, że od dnia 05.12.2016 r, brama wjazdowa na teren Ogrodu Działkowego „Hutnik” zostanie zamknięta na okres zimowy.W związku z powyższym osoby które przyjeżdżają na działkę samochodami ,a nie posiadające jeszcze klucza do bramy proszone są o jego dorobienie (w tej sprawie kontaktować się z gospodarzem p. Stanisławem Potockim).

Jednocześnie informujemy że każda próba zniszczenia kłódki skutkować będzie jej wymianą a co za tym idzie koniecznością ponownego dorobienia klucza.

Zarząd Stowarzyszenia

Woda

KOMUNIKAT

ZARZĄD STOWARZYSZENIA, INFORMUJE ŻE OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2016 R. ZOSTANIE ZAMKNIĘTA WODA NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO.W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW ABY PO TYM TERMINIE ODKRĘCILI KRANY NA SWOICH DZIAŁKACH

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO

„NOWY ŚWIAT”

Walne Zebranie 2016

W dniu 7.05.2016 odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni. Początek zebrania godz. 15:30, drugi termin godz. 16:00. Miejsce zebrania – Dom Działkowca. Działkowcy, którzy nie są zrzeszeni a chcieliby przystąpić do stowarzyszenia, muszą wcześniej złożyć pisemną deklarację. Druki do pobrania u członków zarządu.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 1.05.2016 zostanie puszczona woda na teren ogrodu. W związku z powyższym prosimy wszystkich działkowców o zakręcenie kranów na swoich działkach.

INFORMACJA

ZGODNIE Z USTALENIAMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO

NOWY ŚWIAT” – ZARZĄD STOWARZYSZENIA INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 15.12.2015 R.,

BRAMA WJAZDOWA NA TEREN OGRODU DZIAŁKOWEGO „HUTNIK” ZOSTANIE ZAMKNIĘTA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OSOBY KTÓRE W OKRESIE ZIMOWYM PRZYJEŻDZAJĄ NA DZIAŁKĘ SAMOCHODAMI A JESZCZE NIE POSIADAJĄ KLUCZA DO BRAMY, PROSZONE SĄ O JEGO DOROBIENIE. (W TEJ SPRAWIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z GOSPODARZEM P. STANISŁAWEM POTOCKIM).

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE KAŻDA PRÓBA ZNISZCZENIA KŁÓDKI SKUTKOWAĆ BĘDZIE JEJ WYMIANĄ A CO ZA TYM IDZIE KONIECZNOŚCIA PONOWNEGO DOROBIENIA KLUCZA.

INFORMACJA

W OKRESIE OD 05.10.2015 R. DO 18.10.2015 R.

W CELU WYWIEZIENIA ZBIORÓW – ZOSTANĄ OTWARTE BRAMY WJAZDOWE.

PROSIMY O ROZSĄDNE KORZYSTANIE Z MOŻLIWOŚCI WJAZDU NA TEREN OGRODU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

KOMUNIKAT

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni

informuje, że w związku z planowanymi pracami związanymi z uszczelnieniem stawu – od dnia 08.09.2015 r. zostanie całkowicie zamknięty dopływ wody na teren ogrodu.

INFORMACJA

 

ZGODNIE Z USTALENIAMI DOKONANYMI NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „NOWY ŚWIAT” – OD DNIA 10.05.2015 R., BRAMA WJAZDOWA NA TEREN OGRODU DZIAŁKOWEGO „HUTNIK” BĘDZIE ZAMYKANA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OSOBY KTÓRE PRZYJEŻDZAJĄ NA DZIAŁKĘ SAMOCHODAMI PROSZONE SĄ O DOROBIENIE SOBIE KLUCZA .  (W TEJ SPRAWIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z GOSPODARZEM P. STANISŁAWEM POTOCKIM).

W OKRESIE WIOSNA – JESIEŃ BRAMA ZAMYKANA DĘDZIE NA NOC , A W OKRESIE ZIMOWYM CAŁĄ DOBĘ.

DZIAŁKOWIEC, KTÓRY PIERWSZY PRZYJEDIE NA DZIAŁKE – OTWORZY BRAMĘ NATOMIAST  OSOBA WYJEŻDZAJĄCA Z TERENU OGRODU JAKO OSTATNIA DOKONA JEJ ZAMKNIĘCIA.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE KAŻDA PRÓBA ZNISZCZENIA KŁÓDKI SKUTKOWAĆ BĘDZIE  JEJ WYMIANĄ A CO ZA TYM IDZIE KONIECZNOŚCIA PONOWNEGO DOROBIENIA KLUCZA.